Index

Política de privacitat

Dades d'identificació 

Dades d'identificació de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

ABILITY PHARMACEUTICALS, SL, societat domiciliada a l’Edifici Eureka, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona), amb CIF B65217671 3 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al foli 122, del Volum 41611, Full n º B393915 / 1 i amb adreça de correu electrònic a efectes de contacte contact@abilitypharma.com (d'ara endavant, "ABILITYPHARMA").

Condicions d'ús 

L'accés aquesta pàgina web (en endavant, el "Web") i l'ús de la mateixa estan supeditats a les condicions que s'expressen a continuació així com a la legislació vigent.

En accedir al web i explorar el contingut del mateix, l'usuari accepta, sense reserva ni limitació, aquestes condicions i reconeix que qualsevol altre acord amb ABILITYPHARMA queda anul·lat i sense vigència ni efecte.

ABILITYPHARMA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el web, així com de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'ús i accés a aquest. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament el present Avís Legal.


L'usuari accepta que l'ús del web, dels continguts i / o serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari s'obliga a no utilitzar el web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableix el present Avís Legal i la legislació que pugui resultar d'aplicació.

Disponibilitat i Accessibilitat al web 
 

L'usuari del web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-lo conforme amb la legislació vigent i respondrà, enfront de ABILITYPHARMA i / o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

ABILITYPHARMA no serà responsable dels danys derivats de l'ús del web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

ABILITYPHARMA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari, utilitzat per a la connexió als serveis i / o continguts del web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Responsabilitat per enllaços i / o hiperenllaços
 
Per tal d'ajudar l'usuari a buscar una altra informació o serveis d'interès, aquest Web pot oferir enllaços directes que li enviaran directament a altres pàgines web d'Internet. Les pàgines web de destí no han estat revisades per ABILITYPHARMA ja que estan mantingudes per tercers sobre les quals ABILITYPHARMA no exerceix cap tipus de control.

L'accés a aquestes pàgines web pels usuaris no suposa que ABILITYPHARMA recomani o aprovi el contingut d'aquestes. ABILITYPHARMA declina expressament qualsevol responsabilitat pel funcionament d'aquests enllaços, el seu contingut, l'exactitud de la informació, la qualitat de qualsevol producte o servei ofert o anunciat i del resultat obtingut a través dels mateixos, així com dels perjudicis que pugui patir l' usuari en virtut de la informació trobada en els webs de destí.

Contingut del web 

Els continguts del web tenen exclusivament caràcter informatiu, de manera que són insuficients per a la presa de decisions per l'usuari. L'usuari ha de tenir en compte que el contingut del web relatiu a productes o serveis oferts per ABILITYPHARMA pot no estar actualitzat.

El web pot contenir informació sobre productes d’ ABILITYPHARMA disponibles o no en un determinat país.

En alguns casos, aquests productes poden haver rebut l'autorització d'un organisme governamental per a la seva comercialització amb indicacions o restriccions diferents segons el país. Cada país té lleis, normatives i pràctiques mèdiques específiques que regulen la publicació d'informació relativa a revisions o productes mèdics a Internet. En cap cas s'ha d'interpretar el contingut de la present Web com la sol·licitud, promoció o indicació de producte algun que no hagi estat autoritzat per les lleis i normatives del país on resideix l'usuari.

El web també s'inclou informació sobre assumptes mèdics i sanitaris. La informació aquí continguda no pretén reemplaçar el consell del seu metge o l'assessorament de qualsevol altre professional sanitari. L'usuari no haurà d'utilitzar la informació del web per diagnosticar una malaltia o problema de salut, sinó que haurà sempre consultar el seu metge.

Dades de caràcter personal
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades de caràcter personal, l'usuari presta el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades per ABILITYPHARMA.

Les úniques dades personals a les quals ABILITYPHARMA tindrà accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

En cada cas s'informarà a l'usuari de les finalitats per les quals seran utilitzades les seves dades. ABILITYPHARMA no cedirà les dades personals que l'usuari faciliti a través del web a terceres persones, excepte si (i) l'usuari consent a la cessió o (ii) és necessari per complir amb els requisits d'una llei.

En compliment amb la normativa vigent, ABILITYPHARMA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar de forma confidencial. A aquest efecte, ABILITYPHARMA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix, ABILITYPHARMA té implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de les dades. 

Per exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, l'usuari podrà dirigir-se per escrit a l'adreça que s'indica a continuació o bé a través de l'adreça de correu electrònic contact@abilitypharma.com.

ABILITY PHARMACEUTICALS, SL
Edifici Eureka, Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)


Fitxers "cookies"

ABILITYPHARMA utilitza la tecnologia cookie quan un usuari entra a el web. Els nostres fitxers cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador. Aquests fitxers cookies no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'usuari. No obstant això, s'informa que l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Spam

ABILITYPHARMA no aprova la pràctica del "spamming". Aquest terme significa l'enviament massiu i repetit de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.

En el cas que ABILITYPHARMA consideri que certa informació pugui ser d'interès per vostè, es reserva el dret a facilitar aquesta informació per correu electrònic, previ el seu consentiment i oferint sempre l'oportunitat d'excloure d'aquest servei.

Drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial 

Tots els continguts del web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al web. Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial d’ABILITYPHARMA o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan també protegits per la llei.

En cap cas podrà l'usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per ABILITYPHARMA. ABILITYPHARMA reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

ABILITYPHARMA no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el web, els serveis o els continguts.

Llei i jurisdicció aplicable

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb les Lleis d'Espanya.

Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa pel que fa a la interpretació, execució i / o resolució d'aquest Avís Legal es sotmet als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

ÚLTIMES NOTÍCIES

11.03.2024

Notes de Premsa

AbilityPharma tanca una ronda d'inversió de 7 milions d'euros per al fàrmac ABTL0812 en fase clínica 2b en càncer de pàncrees metastàtic + info
02.06.2023

Notes de Premsa

Ability Pharmaceuticals anuncia la presentació dels resultats de la fase 2a d’ABTL0812 com a teràpia de primera línia en pacients amb càncer de pulmó al congrés anual ASCO 2023 a Chicago + info
14.12.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix el 30% de la contractació estimada per al seu assaig clínic de fase 2b amb ABTL0812 + FOLFIRINOX com a tractament terapèutic de primera línia en càncer de pàncrees avançat + info
21.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma obté 1,5 milions d'euros de finançament no dilutiu de la propera generació de fons de la UE per aprofundir en l'estudi dels efectes immunomoduladors contra el càncer d'ABTL0812 + info
10.11.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al LSX Investival Showcase a Londres per reunir-se amb potencials inversors i firmes de capital risc + info
02.11.2022

Notes de Premsa

ABTL0812 mostra potencial contra els tumors cerebrals de glioblastoma + info
07.10.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma aconsegueix 2,2M € de finançament no dilutiu del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya per accelerar el desenvolupament clínic i la ruta reguladora de ABTL0812 + info
07.09.2022

Notes de Premsa

Carles Domènech, president executiu i director general d'AbilityPharma, assistirà al congrés ESMO a París per reunir-se amb alguns dels líders d'opinió clau (KOL) més rellevants en el tractament del càncer de pàncrees + info
29.06.2022

Notes de Premsa

AbilityPharma participarà al congrés mundial de l'ESMO en càncer gastrointestinal 2022 a Barcelona + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
NEORG