Notes de Premsa

Un fàrmac experimental d’AB Therapeutics aconsegueix reduir en un 70% el creixement dels tumors de pulmó

L’estudi confirma l’eficàcia de les molècules, amb una toxicitat molt inferior respecte a la quimioteràpia clàssica

8 de Novembre de 2010


Un fàrmac experimental d’AB Therapeutics aconsegueix reduir en un 70% el creixement dels tumors de pulmó

L’estudi confirma l’eficàcia de les molècules, amb una toxicitat molt inferior respecte a la quimioteràpia clàssica
 
 
  • Es basa en la Teràpia Lipídica de Membrana, que altera la dinàmica de múltiples proteïnes de la membrana cel·lular
 
  • El càncer de pulmó és el més freqüent de tot el món, representant el 16,6% de tots els tumors en homes i el 7,6% en dones
 
  • La companyia busca nous inversors per desenvolupar la fase preclínica
 
 
La companyia catalana AB Therapeutics, filial independent d’AB-Biotics focalitzada en el desenvolupament de nous fàrmacs, ha assajat amb èxit en ratolins dues noves molècules que han demostrat tenir una elevada eficàcia en el tractament del càncer de pulmó. Després de 4 setmanes de teràpia en ratolins immunosuprimits, el creixement del tumor va ser aproximadament un 70% inferior comparat amb els animals que no havien rebut aquest fàrmac. Addicionalment, un 10% dels ratolins tractats amb aquestes dues molècules, van mostrar una estabilització dels tumors durant aquest mateix període de temps.
 
Les dues molècules, anomenades ABTL0812 i ABTL1014, es van seleccionar a partir de les dades obtingudes in vitro sobre la seva activitat citotòxica i pro-apoptòtica (és a dir, la seva capacitat per provocar el suïcidi de les cèl·lules malignes) i les obtingudes in vivo sobre la seva toxicitat. L’assaig va comprovar que els efectes secundaris d’aquest tractament experimental eren significativament menors comparat amb els animals que es van tractar amb un agent utilitzat en la quimioteràpia convencional (concretament, amb el docetaxel).
 
“Estem molt satisfets perquè aquest assaig confirma els prometedors resultats de les proves in vitro, no només pel que fa a eficàcia sinó també en una vessant tan important com és la reducció de la toxicitat”, destaca el Dr. Jordi Espadaler, cofundador i director de recerca d’AB Therapeutics. Per la seva banda, el Dr. Carles Domènech, cofundador i conseller delegat de la companyia, explica que “els resultats obtinguts in vivo permeten iniciar el desenvolupament de la fase preclínica, per a la qual AB Therapeutics iniciarà una nova ronda de finançament per buscar inversors interessats en incorporar-se al projecte”.
 
Domènech destaca que aquest fàrmac experimental “pot representar una important contribució a la salut i presenta un enorme potencial de mercat”, ja que els medicaments actuals són clarament insuficients per respondre a les necessitats dels pacients amb càncer de pulmó. Actualment, companyies de tot el món assagen més de 300 fàrmacs candidats per al càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC, per les seves sigles en anglès), però com recorda Domènech, “el mecanisme que utilitza AB Therapeutics és totalment diferent del que fan servir altres companyies que també estan investigant en aquest àmbit”.
 

 
Un mecanisme innovador: la Teràpia Lipídica de Membrana
 
El mecanisme que utilitza AB Therapeutics per al tractament de les malalties oncològiques representa una nova via per a la teràpia del càncer molt poc investigada fins avui: la Teràpia Lipídica de Membrana (TLM), que consisteix en alterar l’activitat de múltiples proteïnes mitjançant la disrupció de la dinàmica de la membrana cel·lular.
 
En la quimioteràpia convencional, el fàrmac o fàrmacs administrats actuen directament sobre una o sobre molt poques proteïnes de les cèl·lules malignes, de manera que els tumors poden respondre al tractament amb molt poques mutacions. En canvi, amb la TLM el fàrmac s’uneix als lípids de la membrana regulant la dinàmica de múltiples proteïnes de membrana, la qual cosa redueix dràsticament les possibles respostes per part dels tumors i, a més, també evita els efectes secundaris de la quimioteràpia convencional.
 
 
Menys efectes secundaris que la quimioteràpia clàssica
 
La quimioteràpia clàssica provoca nombrosos efectes secundaris: en aproximadament la meitat dels pacients apareixen nàusees i vòmits. La reducció de glòbuls blancs (neutropènia) també té una incidència semblant, i augmenta el risc en els pacients de patir infeccions. Un altre efecte que sorgeix entre el 35-40% dels casos és la mucositis, una inflamació de les membranes mucoses en la boca que provoca nafres. A més d’això, el cansament apareix fins en un 90% dels casos, i pot persistir durant mesos o anys un cop finalitzat el tractament en més del 50% dels pacients.
 
En altres casos, segons els medicaments administrats, la sensibilitat de cada pacient i la durada del tractament, poden aparèixer diarrea, febre, estrenyiment,… etc. També hi ha altres efectes que no es produeixen immediatament, sinó que poden aparèixer fins i tot mesos després d’haver superat la malaltia. Són els anomenats efectes a llarg termini, entre els què s’inclouen problemes cardíacs, alteracions en els ronyons o disfuncions sexuals,.
 
Les molècules amb les què investiga AB Therapeutics, en canvi, presenten un marge de seguretat molt més elevat, el qual evita aquests efectes secundaris i, a més, permet que els nous fàrmacs es puguin administrar per via oral. D’aquesta manera, els pacients podrien prescindir de les actuals hospitalitzacions que calen per dur a terme les sessions de quimioteràpia, fet que suposaria una substancial millora en la seva qualitat de vida i un importat estalvi econòmic per als centres hospitalaris i el sistema sanitari.
 
 
Sobre el càncer de pulmó
 
Segons dades de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), el càncer de pulmó és el més freqüent del món i representa el 16,6% de tots els tumors en homes i el 7,6% en dones. A Espanya, cada any es diagnostiquen al voltant de 20.000 nous casos i, segons les darreres xifres de l’Associació Espanyola d’Afectats de Càncer de Pulmó (Aeacap), la seva incidència creix un 6% anual entre la població femenina.
 
Actualment el càncer de pulmó és la primera causa de mort per tumors malignes en homes i la tercera en dones, només superat pel càncer de mama i pel de colon segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008). A més, malgrat que un 42% dels pacients sobreviuen al cap d’un any, només un 15% sobreviu als 5 anys. Amb això, a Espanya moren unes 18.000 persones l’any per aquesta causa, segons l’AECC.
                                                                                                                                                                      
  
 
Mortalitat del càncer a Espanya segons el tipus de tumor (previsions per al 2015)

 
Amb tot això, el cost sanitari i social d’aquesta malaltia és molt alt. L’Institut Català d’Oncologia calcula que el cost assistencial total per pacient és d’una mitjana de 10.182 euros, un 25% dels quals correspon al cost de la quimioteràpia.
A més, el càncer de pulmó representa el 11% dels costos hospitalaris totals i el 2% del número total de dies laborables perduts a la UE.
 
Sobre AB Therapeutics, SL
 
AB Therapeutics, SL és una companyia biotecnològica catalana de recerca i desenvolupament de nous medicaments que té per objectiu investigar i desenvolupar teràpies innovadores i segures basades en la modulació de l’activitat de les membranes cel·lulars per a combatre el càncer i altres indicacions hospitalàries.

La companyia desenvolupa nous fàrmacs candidats fins a la prova clínica de concepte, per a després llicenciar-los a companyies farmacèutiques. Actualment l’empresa està centrada en el desenvolupament d’un nou tractament contra el càncer de pulmó i el càncer de pàncrees mitjançant la teràpia lipídica de membrana, que començarà el seu desenvolupament preclínic durant el darrer trimestre del 2010. Aquestes molècules foren originades per Lipopharma Therapeutics, que llicencià els seus usos oncològics a AB Therapeutics. Està previst iniciar els assajos clínics Fase I a finals del 2011 / principis del 2012. Donada la complexitat regulatòria del desenvolupament de nous medicaments, els candidats desenvolupats per l’empresa podrien arribar al mercat a partir del 2016.

AB Therapeutics està ubicada en el Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i els seus fundadors són l’empresa biotecnològica AB-Biotics, SA i els Drs. Carles Domènech (conseller delegat) i Jordi Espadaler (director de recerca). El principal accionista és AB-Biotics, empresa cotitzada en el Mercat Alternatiu Bursàtil (MAB), i que té previst diluir progressivament la seva participació en la filial a favor de l’entrada de nous socis financers i/o tecnològics.
 
Per a més informació o concertar entrevistes, contactar amb:
 
Nuria Peláez                                                                     Sílvia Castells
AB Therapeutics                                                             Grup Inforpress
Tel.  654 352 541                                                              Tel. 93 419 06 30 / 661 46 25 56
media.relations@ab-therapeutics.com                scastells@inforpress.es

ÚLTIMES NOTÍCIES

11.05.2021

Notes de Premsa

Ability Pharmaceuticals anuncia la inclusió dels primers pacients en un assaig clínic de fase 2b amb ABTL0812 + FOLFIRINOX com a teràpia de primera línia en càncer de pàncrees avançat simultàniament als EUA i Europa + info
28.12.2020

Notes de Premsa

La farmacèutica xinesa SciClone s’incorpora al capital d’AbilityPharma amb un compromís d’inversió de tres milions de dòlars + info
16.12.2020

Notes de Premsa

El fàrmac antitumoral ABTL0812 obté resultats prometedors contra el neuroblastoma + info
05.11.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma rep l'aprovació de la FDA i l'AEMPS per iniciar a Espanya i als EUA l'assaig clínic de la seva molècula contra el càncer de pàncrees + info
22.10.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma rep una subvenció de 1,6 milions d'euros de la FDA i obre una campanya d'inversió col·lectiva a Capital Cell + info
22.09.2020

Notes de Premsa

ABILITYPHARMA PRESENTA ELS RESULTATS D'UN NOU TRACTAMENT DE PRIMERA LÍNIA PER CÀNCER DE ENDOMETRI + info
09.06.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma publica la caracterització completa del mecanisme d’acció d’ABTL0812, un inductor d’autofàgia citotòxica en cèl·lules cancerígenes en fase clínica II, a la revista Autophagy + info
25.03.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma obté 5 milions d'euros del Programa Pilot Horizon Europe EIC Accelerator per realitzar un assaig clínic fase 2b amb ABTL0812 en pacients amb càncer de pàncrees avançat + info
12.09.2019

Notes de Premsa

AbilityPharma capta 3,5 milions d'euros en una ronda de finançament per finalitzar l'assaig fase 2 oncològic actual i llicenciar ABTL0812 a una farmacèutica internacional + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
NEORG