Fons

Horizon 2020 Programme

AbilityPharma: Accelerating Solutions for Pancreatic Cancer

(PanC-ASAP)


El projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut del conveni de subvenció núm. 954825.
 

Horizon 2020 Framework Programme
Call: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-3
Project: 954825 — PanC-ASAP
 
PanC-ASAP és un projecte que té com a objectiu desenvolupar ABTL0812, un medicament inductor de l’autofàgia de primera classe, per al tractament del càncer de pàncrees metastàtic mitjançant la realització d’un assaig clínic multicèntric doble cec controlat amb placebo de fase 2 per investigar ABTL0812 en combinació amb el combinat de quimioteràpia FOLFIRINOX .
 
El Problema: 
  • El càncer de pàncrees, de vegades anomenat "càncer descuidat", és la setena causa principal de mort relacionada amb el càncer a tot el món, i la tercera a la UE.
  • Les altes taxes de mortalitat del càncer de pàncrees es deuen a la manca d’un diagnòstic, tractament i catalogació adequades dels casos.
  • A causa de la seva elevada mortalitat, és una malaltia orfe amb una necessitat clínica urgent no satisfeta de noves teràpies eficaces i segures.

 La solució: 

ABTL0812 és el primer compost anticancerós dirigit, administrat per via oral i totalment diferenciat que indueix citotoxicitat mitjançant l'autofàgia de forma selectiva en cèl·lules canceroses.

En models preclínics in vitro i de càncer de pàncrees animal, ABTL0812 va mostrar eficàcia com a agent únic i en combinació amb els tractaments estàndard actuals sense augmentar la toxicitat. Aquests resultats van atorgar una designació de fàrmac orfe (ODD) a ABTL0812 per al tractament de càncer de pàncrees per part de l'EMA i la FDA.

A més, ABTL0812 és un fàrmac en estadi clínic. Un primer assaig clínic de fase 1/1b en humans va demostrar que el tractament oral amb ABTL0812 és segur i ben tolerat. Posteriorment, un estudi de fase 1/2 mostrar la superioritat de combinar ABTL0812 amb quimioteràpia estàndard comparat amb la quimioteràpia sola en pacients amb càncer d'endometri i pulmó.
 
 

Mecanisme d'acció de ABTL0812 i sinergia amb quimioteràpia. A) ABTL0812 té una doble acció anticancerígena: 1) Activació de l'estrès reticular (ER-Stress) i 2) Bloqueig d'Akt-mTOR. Totes dues accions convergeixen en la inducció d'una robusta autofàgia citotòxica que condueix a la mort de les cèl·lules canceroses. B) El principal mecanisme de resistència a la quimioteràpia és l'activació d'Akt/mTOR que prevé la mort de les cèl·lules canceroses; ABTL0812 evita l'activació d'Akt/mTOR i, per tant, potencia l'eficàcia de la quimioteràpia.

 

 
Estratègia global:

AbilityPharma durà a terme un assaig clínic de fase 2b en càncer de pàncrees per investigar la seguretat i eficàcia de ABTL0812 en combinació amb la quimioteràpia estàndard FOLFIRINOX.

Aquest estudi de prova de concepte té el potencial de conduir ABTL0812 a les següents etapes de desenvolupament del tractament i/o a la seva aprovació condicional i, per tant, abordar aquesta situació mèdica urgent no satisfeta posant el tractament a disposició dels pacients amb càncer de pàncrees.
 

Notícies del projecte:

25 de març de 2020 - AbilityPharma obté 5 milions d'euros del Programa Pilot Horizon Europe EIC Accelerator per realitzar un assaig clínic fase 2b amb ABTL0812 en pacients amb càncer de pàncrees avançat

ÚLTIMES NOTÍCIES

11.05.2021

Notes de Premsa

Ability Pharmaceuticals anuncia la inclusió dels primers pacients en un assaig clínic de fase 2b amb ABTL0812 + FOLFIRINOX com a teràpia de primera línia en càncer de pàncrees avançat simultàniament als EUA i Europa + info
28.12.2020

Notes de Premsa

La farmacèutica xinesa SciClone s’incorpora al capital d’AbilityPharma amb un compromís d’inversió de tres milions de dòlars + info
16.12.2020

Notes de Premsa

El fàrmac antitumoral ABTL0812 obté resultats prometedors contra el neuroblastoma + info
05.11.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma rep l'aprovació de la FDA i l'AEMPS per iniciar a Espanya i als EUA l'assaig clínic de la seva molècula contra el càncer de pàncrees + info
22.10.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma rep una subvenció de 1,6 milions d'euros de la FDA i obre una campanya d'inversió col·lectiva a Capital Cell + info
22.09.2020

Notes de Premsa

ABILITYPHARMA PRESENTA ELS RESULTATS D'UN NOU TRACTAMENT DE PRIMERA LÍNIA PER CÀNCER DE ENDOMETRI + info
09.06.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma publica la caracterització completa del mecanisme d’acció d’ABTL0812, un inductor d’autofàgia citotòxica en cèl·lules cancerígenes en fase clínica II, a la revista Autophagy + info
25.03.2020

Notes de Premsa

AbilityPharma obté 5 milions d'euros del Programa Pilot Horizon Europe EIC Accelerator per realitzar un assaig clínic fase 2b amb ABTL0812 en pacients amb càncer de pàncrees avançat + info
12.09.2019

Notes de Premsa

AbilityPharma capta 3,5 milions d'euros en una ronda de finançament per finalitzar l'assaig fase 2 oncològic actual i llicenciar ABTL0812 a una farmacèutica internacional + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
NEORG