Noticies

L’empresa biotec catalana Ability Pharmaceuticals signa un acord de llicència amb SciClone Pharmaceuticals pel seu fàrmac contra el càncer ABTL0812 per al mercat xinès.

La col·laboració, amb un volum potencial de més de 20 milions de dòlars, impulsa el desenvolupament d'un inhibidor de la via PI3K/Akt/mTOR completament diferenciat de la resta.
ABTL0812 es troba actualment en assajos clínics fase 2 a Barcelona per tractar el càncer de pulmó i d'endometri.
Es tracta del primer acord específic per a la Xina signat per una empresa biofarmacèutica a l’estat espanyol.

11 de maig de 2016

Ability Pharmaceuticals, SL ha anunciat avui que ha arribat a un acord amb la companyia dels Estats Units cotitzada al NASDAQ SciClone Pharmaceuticals, Inc. (SCLN) en el qual li concedeix una llicència exclusiva per desenvolupar i comercialitzar el seu nou agent contra el càncer ABTL0812 a la Xina i alguns territoris veïns.
Sota els termes de l'acord, AbilityPharma ha concedit a SciClone els drets exclusius per desenvolupar,  comercialitzar, distribuir i vendre ABTL0812 a la Xina, així com també a Hong Kong, Macau, Taiwan i Vietnam, donant-li també accés a altres compostos derivats en desenvolupament (follow-ups). AbilityPharma ha rebut un pagament a la signatura de l’acord i uns pagaments per  finançar la recerca, i també rebrà pagaments futurs per fites de desenvolupament i per vendes, amb un total potencial de més de 20 milions de dòlars. AbilityPharma també rebrà royalties sobre les vendes. SciClone serà responsable de tots els aspectes del desenvolupament i comercialització de productes en els països llicenciats i tindrà accés a les dades generades per AbilityPharma.
 
Carles Domènech, director general i cofundador d'AbilityPharma, ha declarat: "Estem molt satisfets d’aquest acord amb SciClone, empresa dels Estats Units cotitzada al mercat de valors tecnològic NASDAQ, que té una forta presència en un mercat amb creixement molt ràpid com és el xinès, i que és una empresa que comparteix amb nosaltres l’entusiasme i el sentit d'urgència per aportar als pacients noves teràpies efectives contra el càncer. La col·laboració amb SciClone representa un suport molt significatiu als nostres esforços de desenvolupament”. Carles Domènech ha afegit: “Aquest acord representa el primer de la indústria biofarmacèutica catalana i espanyola signat per a la Xina, i n’estem molt orgullosos".
 
Sobre ABTL0812
 
ABTL0812 és un fàrmac contra el càncer en desenvolupament clínic Fase 2 a Catalunya. És un inhibidor de la via de senyalització PI3K/Akt/mTOR per al tractament de tumors sòlids totalment innovador (first-in-class). ABTL0812 té un nou mecanisme d'acció que ha demostrat alta eficàcia en diferents models tumorals, tant in vitro com in vivo, incloent-hi models de càncer resistents a altres fàrmacs. Regula a l'alça l’expressió de TRIB3, cosa que provoca la inhibició de la fosforilació d'Akt, i  una disminució d'activitat de mTORC1 (dades publicades a la prestigiosa revista Clinical Cancer Research, el desembre de 2015). ABTL0812 és actiu en models de tumors sòlids múltiples com a teràpia única i també com a potenciador de la quimioteràpia. El compost també juga un paper rellevant en el control de les cèl·lules mare tumorals.
 
AbilityPharma va completar fa uns mesos a Barcelona l'assaig clínic Fase 1/1b amb ABTL0812, administrat per via oral, en 29 pacients de càncer avançat amb tumors sòlids i va presentar els resultats de l'estudi a la Conferència Internacional sobre Dianes Moleculars i Teràpies del Càncer AACR-NCI-EORTC a Boston el novembre de 2015 (Vidal et al.). Aquest estudi clínic de primera administració del fàrmac a persones (first-in-humans) va ser dissenyat per explorar el perfil de seguretat i eficàcia del producte. L’assaig va demostrar una excel·lent seguretat i tolerabilitat en pacients que estaven progressant després de diverses línies de quimioteràpia prèvies, i es van obtenir diverses estabilitzacions de llarga durada de la malaltia, amb dos pacients estabilitzats durant més d'un any. L'estudi va demostrar la inhibició de la via PI3K/Akt/mTOR a través de biomarcadors, amb una correlació amb els nivells d’ABTL0812 en plasma. S'ha dissenyat un programa clínic de Fase 2 complet per a diferents tipus de càncer avançat, incloent-hi càncer de pulmó i d’endometri.  Cal destacar també que al 2015 les agències del medicament d’Europa (EMA) i dels Estats Units (FDA) van concedir a ABTL0812 l'estatus de medicament orfe per al càncer pediàtric neuroblastoma.
 
Sobre Ability Pharmaceuticals
 
Ability Pharmaceuticals (www.abilitypharma.com) és una empresa biofarmacèutica catalana dedicada a la investigació de medicaments contra el càncer. Va ser constituïda el 2009 i té la seu a Cerdanyola del Vallès, al Parc Tecnològic del Vallès i al Parc de Recerca de la UAB. A més d’ABTL0812, l'empresa compta amb un altre candidat a fàrmac, ABTL0815, que es troba en desenvolupament preclínic. Els socis de l’empresa són els seus fundadors,  inversors privats i  la societat de capital risc biotecnològica Inveready, , i compta amb el suport financer d’ACCIO (Govern de Catalunya), CDTI i MINECO (Govern d'Espanya).
 
Sobre SciClone
 
SciClone Pharmaceuticals (www.sciclone.com) és una empresa farmacèutica dels Estats Units amb seu a Foster City (Califòrnia) que cotitza al NASDAQ sota el símbol SCLN. L’empresa genera ingressos a través de la seva implantació comercial a la Xina, on té una cartera de productes que abasta l'oncologia, les malalties infeccioses i els trastorns cardiovasculars. El principal producte originat per SciClone, ZADAXIN® (timalfasina), està aprovat en més de 30 països i s’utilitza  en el tractament de l'hepatitis B (VHB), l’hepatitis C (VHC), i certs tipus de càncer, i també com un adjuvant de vacunes. Sciclone ha llicenciat i comercialitzat amb èxit productes amb potencial per convertir-se en uns futur líders de mercat i que impulsin el creixement a llarg termini de l’empresa, incloent-hi DC-Bead®, un nou tractament per al càncer de fetge.
 
 
 
Per a més informació:
 
Carles Domènech
CEO Ability Pharmaceuticals
Email: media.relations@abilitypharma.com

ÚLTIMES NOTÍCIES

13.12.2017

Noticies

AbilityPharma anuncia l’aprovació per la FDA (Estats Units) de l’IND d’ABTL0812 per a l’assaig clínic fase 2 en pacients amb càncer d’endometri o càncer escamós de pulmó + info
05.10.2017

Noticies

Ability Pharmaceuticals anuncia l'aprovació per part de l'Agència Francesa de Medicaments ANSM per iniciar l’assaig clínic de fase 1/2a amb ABTL0812 per tractar pacients amb càncer d'endometri o càncer escamós de pulmó com a teràpia de primera línia a Fra + info
18.09.2017

Noticies

La biotec catalana Ability Pharmaceuticals anuncia la Designació de Medicament Orfe per part de l’Agencia Europea del Medicament d’ABTL0812 pel tractament del càncer pancreàtic + info
07.03.2017

Noticies

​Ability Pharma empresa patrocinadora del 37e Congres Nacional de la Societat Espanyola de Farmacologia + info
20.02.2017

Noticies

Ability Pharmaceuticals actualitza la informació de la seva web i en modernitza el seu disseny + info
15.12.2016

Noticies

La biotec catalana Ability Pharmaceuticals anuncia la Designació de Medicament Orfe als EUA d’ABTL0812 pel tractament del càncer pancreàtic + info
22.11.2016

Noticies

L’empresa biotec catalana Ability Pharmaceuticals inicia un assaig clínic fase 2 amb ABTL0812 en primera línia en pacients amb càncer d'endometri o escamós de pulmó + info
11.05.2016

Noticies

L’empresa biotec catalana Ability Pharmaceuticals signa un acord de llicència amb SciClone Pharmaceuticals pel seu fàrmac contra el càncer ABTL0812 per al mercat xinès. + info
07.04.2015

Noticies

El fàrmac en recerca ABTL0812 d’Ability Pharmaceuticals és considerat per la EMA medicament orfe per tractar el càncer infantil neuroblastoma + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
Crèdits