Noticies

La biofarmacèutica catalana Ability Pharmaceuticals inicia els estudis clínics del fàrmac ABTL0812 en pacients amb càncer de pulmó i pàncrees

L’Agència Espanyola del Medicament ha aprovat aquest febrer la sol•licitud per iniciar l’estudi clínic fase I/Ib a l’Hospital Clínic de Barcelona

5 de febrer de 2014

La companyia biofarmacèutica catalana Ability Pharmaceuticals ha anunciat que l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) ha autoritzat l’inici d’un estudi clínic fase I/Ib (primer estudi en humans) amb el seu fàrmac ABTL0812 en pacients amb càncer avançat. Serà la primera vegada que el fàrmac es prova en un estudi clínic en humans, el qual es durà a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona amb pacients amb càncer de pulmó i de pàncrees.
 
ABTL0812 és un nou medicament contra el càncer que inhibeix la proliferació de les cèl·lules tumorals a través d’un nou mecanisme d'acció. La molècula ha demostrat una eficàcia excel·lent en estudis preclínics amb una seguretat molt alta. ABTL0812 s'administrarà als pacients per via oral un cop al dia.
 
"Som una empresa jove i estem molt satisfets d’haver estat capaços d'obtenir l'autorització per començar assajos clínics amb el nostre primer fàrmac candidat en només 3 anys –destaca el Dr. Carles Domènech, Conseller Director General d’Ability Pharmaceuticals-. ABTL0812  és molt còmode per als pacients, és una solució oral que es dóna un cop al dia, i el que és més important: pot tenir una alta eficàcia i una finestra de seguretat excel·lent".
 
El fàrmac està destinat al tractament de pacients amb càncer avançat com ara els de pulmó o de pàncrees, per als quals les opcions de tractament són limitades. Els objectius principals de l’estudi clínic amb ABTL0812 seran establir el perfil de seguretat i la dosi adequada a utilitzar en els estudis clínics fase II futurs. Com a objectiu secundari s'avaluarà l'eficàcia d’ABTL0812, incloent-hi també nous biomarcadors no invasius.
 
Sobre ABTL0812
 
El fàrmac ABTL0812 actua simultàniament i selectiva sobre dianes clau relacionades amb la proliferació de les cèl·lules tumorals. Com a resultat d'aquesta acció, ABTL0812 inhibeix les rutes de senyalització mTORC1 i mTORC2 i atura la síntesi d'un enzim clau necessari per a la síntesi de l’ADN, la dihidrofolat reductasa. Amb aquest nou enfocament, s’inhibeix la proliferació de les cèl·lules tumorals i es provoca la seva mort per autofàgia i, alhora, es redueixen les probabilitats que apareguin mutacions que provoquin resistència als tractaments farmacològics. El perfil preclínic d’ABTL0812 ha revelat una eficàcia excel·lent tant en xenoempelts de tumors com en cèl·lules tumorals que han esdevingut resistents o que són refractàries a diferents teràpies contra el càncer. A més, el perfil de seguretat d'ABTL0812 és dels més alts en comparació amb altres tractaments antineoplàsics dirigits.
 
Sobre els càncers de pulmó i de pàncrees
El càncer de pulmó és una de les malalties més greus i un dels càncers més comuns en els éssers humans, amb una de les taxes més elevades de mortalitat oncològica. És la primera causa de mort per càncer en homes i la tercera en dones, després de càncer de còlon i de mama, causant tres milions de morts a l'any a tot el món. El càncer de pulmó representa un 12% de tots els càncers, però provoca un 30% de totes les morts. La taxa de supervivència a un any per als pacients amb aquesta malaltia és d’un 42%, però la supervivència a cinc anys és només d’un 15%.
El càncer de pàncrees, tot i ésser el desè en incidència, és el cinquè càncer més mortífer entre les dones dels països desenvolupats, i el sisè entre els homes. Cada any es diagnostiquen 150.000 nous casos als països desenvolupats, essent el nombre de morts gairebé el mateix. Això significa que la taxa de mortalitat és pràcticament d’un 100%, per la qual cosa és el tipus de càncer més letal: només un 5% dels afectats segueixen amb vida 2 anys després del diagnòstic.
 
Sobre Ability Pharmaceuticals
Fundada el novembre de 2009 a Bellaterra (Vallès Occidental), Ability Pharmaceuticals (www.abilitypharma.com) se centra en la recerca i  desenvolupament de medicaments contra el càncer i te una sòlida cartera de productes en desenvolupament pertanyents a  una nova classe de molècules, innovadora i molt diferenciada, anomenada Fàrmacs Anàlegs de Lípids. Aquestes molècules es caracteritzen per un mecanisme de d'acció selectiu multidiana que augmenta la seva eficàcia amb una alta seguretat. ABTL0812 és el primer candidat que comença assaigs clínics; la resta de candidats són actualment en desenvolupament preclínic.
Els socis actuals d’Ability Pharmaceuticals inclouen la societat de capital risc especialitzada en biotecnologia Inveready, amb seu a Barcelona, així com ​​els fundadors de l’empresa i inversors privats, i compta amb el suport  financer per a la seva R+D d’institucions com ACC10 (Generalitat de Catalunya), CDTI i MINECO (Govern d'Espanya). La companyia té previst obrir una filial als EUA durant 2014 per coordinar el desenvolupament clínic d’ABTL0812 a Nord-Amèrica.
 

ÚLTIMES NOTÍCIES

19.02.2018

Noticies

AbilityPharma anuncia l’aprovació per la FDA (Estats Units) d’un assaig clínic fase 1/2 d’ABTL0812 en pacients amb càncer de pàncrees avançat i metastàtic + info
13.12.2017

Noticies

AbilityPharma anuncia l’aprovació per la FDA (Estats Units) de l’IND d’ABTL0812 per a l’assaig clínic fase 2 en pacients amb càncer d’endometri o càncer escamós de pulmó + info
05.10.2017

Noticies

Ability Pharmaceuticals anuncia l'aprovació per part de l'Agència Francesa de Medicaments ANSM per iniciar l’assaig clínic de fase 1/2a amb ABTL0812 per tractar pacients amb càncer d'endometri o càncer escamós de pulmó com a teràpia de primera línia a Fra + info
18.09.2017

Noticies

La biotec catalana Ability Pharmaceuticals anuncia la Designació de Medicament Orfe per part de l’Agencia Europea del Medicament d’ABTL0812 pel tractament del càncer pancreàtic + info
07.03.2017

Noticies

​Ability Pharma empresa patrocinadora del 37e Congres Nacional de la Societat Espanyola de Farmacologia + info
20.02.2017

Noticies

Ability Pharmaceuticals actualitza la informació de la seva web i en modernitza el seu disseny + info
15.12.2016

Noticies

La biotec catalana Ability Pharmaceuticals anuncia la Designació de Medicament Orfe als EUA d’ABTL0812 pel tractament del càncer pancreàtic + info
22.11.2016

Noticies

L’empresa biotec catalana Ability Pharmaceuticals inicia un assaig clínic fase 2 amb ABTL0812 en primera línia en pacients amb càncer d'endometri o escamós de pulmó + info
11.05.2016

Noticies

L’empresa biotec catalana Ability Pharmaceuticals signa un acord de llicència amb SciClone Pharmaceuticals pel seu fàrmac contra el càncer ABTL0812 per al mercat xinès. + info
© 2012 Ability Pharma / All Rights Reserved / Legal Notice / Privacy Police
Crèdits